ลดกระดาษ ลดโลกร้อน เพิ่มประสิทธิภาพงาน กับ SurveyCan

ลดกระดาษ ลดโลกร้อน เพิ่มประสิทธิภาพงาน กับ SurveyCan
SurveyCan สนับสนุนโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งสู่การบริการแบบ Cloud อย่างเต็มที่
ตลอดเวลาที่ผ่านมา เว็บไซด์ SurveyCan ได้ให้บริการระบบบริหารจัดการแบบสอบถามและแบบฟอร์มออนไลน์อย่างครบครัน มีประสิทธิภาพ ผ่านการให้บริการบน Cloud เพื่อใช้สนับสนุนการเปลี่ยนถ่ายจากระบบการสำรวจแบบกระดาษแบบเดิมมาเป็นการสำรวจแบบออนไลน์ อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดการใช้กระดาษ และลดโลกร้อน ทั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555 ทางทีมงาน SurveyCan ได้จัดหลักสูตรพิเศษในการอบรมบุคลากรกว่า 30 ท่านจากกว่า 30 องค์กรภาครัฐเพื่อตอบสนองความต้องการต่อการเปลี่ยนแปลง
และมุ่งสู่รัฐบาลอิเลกทรอนิกส์ เพื่อความเป็น Smart Government ตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะยาวของประเทศ
ในการอบรมครั้งนี้ ทีมงานได้แนะนำการใช้งานและคุณลักษณะหลักของระบบบริหารจัดการแบบสอบถามและแบบฟอร์มออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย

อบรมแบบสอบถามออนไลน์

อบรมแบบสอบถามออนไลน์

– การสร้างแบบสอบถามหรือแบบฟอร์มอย่างมืออาชีพด้วยประเภทคำถามกว่า 15 แบบ

– การสร้างความแตกต่าง และการตกแต่งแบบสอบถามโดยใช้รูปแบบ (Theme) ที่มีให้และที่สร้างเอง

– การสร้างเงื่อนไขในแบบสอบถาม

– การใส่ภาพและเรื่องราวต่างๆ เพื่อทำให้แบบสอบถามสมบูรณ์และน่าสนใจ

– การเผยแพร่แบบสอบถามทั้งใน Social Network และการทำ QR Code

– การวิเคราะห์ผลจากรายงานสรุป และข้อมูลดิบ

วิเคราะห์แบบสอบถามออนไลน์

วิเคราะห์แบบสอบถามออนไลน์

เนื้อหาทั้งหมดได้ให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองทำ และเพียงไม่กี่นาที ผู้เข้าอบรมทุกท่านก็สามารถสร้างแบบสอบถามออนไลน์ได้เองจริง โดยผู้เข้าอบรมต่างก็ให้ความเห็นว่าสามารถนำความรู้
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง การอบรมมีวัตถุประสงค์ตรงตามความคาดหมาย วิทยากรและการจัดสรรเวลาก็ทำได้อย่างดีมาก

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

attaporn.l@surveycan.com
support@surveycan.com
http://www.surveycan.com
https://www.facebook.com/surveycan
02-583-9992 # 1535
บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิ้งค์ส จำกัด
99/31 ม.4 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ชั้น 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s