การสร้างคำถามแบบตัวเลือก

คำถามแบบตัวเลือก
ในประเภทคำถามที่เป็นแบบตัวเลือกนั้น เรามีให้เลือกใช้อยู่ทั้งหมด 3 แบบ ด้วยกัน คือ:คำถามแบบตัวเลือกเดียว(เลือกตอบได้เพียง 1 ตัวเลือกแบบ Radio Button) , คำถามหลายตัวเลือก

คำถามแบบตัวเลือก

คำถามแบบตัวเลือก

(เลือกได้หลายตัวเลือกแบบ Checkbox) และ คำถามแบบเลือกจากรายการ (สามารถเลือกได้เพียง 1 ตัวเลือกแบบ drop down list) โดยคุณสามารถเปลี่ยนแบบระหว่าง 3 แบบนี้ได้ตามต้องการ
คุณสามารถปรับการแสดงผลของตัวเลือกต่าง ๆ ได้เป็นแบบ แนวตรง/แนวดิ่ง แนวนอน หรือเลือกที่จะ กำหนดเอง ได้ (การปรับให้แสดงแบบ แนวตรง/แนวดิ่ง นั้น จะแสดงจำนวน 5 ตัวเลือกต่อ 1 แถว)

คำถามแบบตัวเลือก

คำถามแบบตัวเลือก

ทั้งนี้คุณสามารถเพิ่มกล่องข้อความด้านข้างของตัวเลือก เพื่อให้ผู้ตอบกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยกล่องข้อความที่เพิ่มขึ้นมานี้ สามารถกำหนดความกว้างและจำนวนตัวอักษรของคำตอบได้ด้วย

คำถามแบบตัวเลือก

คำถามแบบตัวเลือก

จากผลการวิจัยที่มีการศึกษาไว้พบว่าผู้ตอบอาจมีแนวโน้มที่จะเลือกคำตอบที่แสดงเป็นลำดับแรกก่อน ซึ่งจะมีผลต่อผลของการสำรวจได้ ดังนั้นคุณสามารถเลือกสุ่มแสดงลำดับตัวเลือกได้

คำถามแบบตัวเลือก

คำถามแบบตัวเลือก

เวลาผู้ตอบเข้ามาตอบแบบสอบถามของคุณ ก็จะเห็นการเรียงลำดับคำตอบแบบสุ่มเลือก
การเพิ่มตัวเลือกทีละหลาย ๆ ตัวเลือกในคราวเดียวกัน จะทำให้เพิ่มความรวดเร็วมากขึ้น ให้คลิกที่ปุ่ม [เพิ่มทีละหลายตัวเลือก] และกรอกตัวเลือกที่ต้องการในหน้าต่างที่แสดงขึ้นมา
(โดยกรอกหนึ่งคำตอบต่อแถว) ซึ่งต้องอย่าลืมกดบันทึกก่อนที่จะทำการปิดหน้าต่างนั้นไป การจัดการทีละหลายตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะกับกรณีที่เพิ่มใหม่เท่าฤนั้น ไม่สามารถใช้กับการแก้ไข หรือลบได้

คำถามแบบตัวเลือก

คำถามแบบตัวเลือก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s