การสร้างหรือการเพิ่มคำถามในแบบสอบถามออนไลน์

การสร้างหรือการเพิ่มคำถามในแบบสอบถามออนไลน์
การสร้างหรือการเพิ่มคำถาม
การเพิ่มคำถามในแบบสอบถามนั้น สามารถทำได้โดยเลือกประเภทคำถามที่ต้องการ จากปุ่มเมนูด้านบนของหน้าสำหรับแก้ไขแบบสอบถาม
โดยคำถามใหม่จะปรากฎในแบบสอบถามทันทีที่เลือกประเภท

สร้างตัวเลือก

สร้างตัวเลือกแบบสอบถาม

ประเภทคำถามที่เรามีให้บริการ มีดังนี้:
1.ตัวเลือก
คำถามแบบมีหลายตัวเลือก (เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ) Radio Buttons หรือ Multiple Choices
คำถามแบบช่องทำเครื่องหมาย (เลือกได้หลายตัวเลือก) Checkboxes
คำถามแบบเลือกจากรายการ (list) สามารถเลือกได้เพียง 1 ข้อ drop down list

2.คำถามแบบปลายเปิด
กล่องข้อความ (โดยสามารถกำหนดให้ตรวจสอบการบันทึกในรูปแบบที่เป็นตัวเลขเท่านั้น)
กล่องข้อความพรรณนา
รูปแบบวันที่
รูปแบบอีเมล

3.คำถามแบบเมตริกซ์ ใช้สำหรับคำถามที่มีตัวเลือกเหมือนกัน
หลายตัวเลือก เลือกได้เพียง 1 ตัวเลือกจากตัวเลือกที่กำหนดในคอลัมน์
ช่องทำเครื่องหมาย เลือกได้หลายตัวเลือกจากตัวเลือกที่กำหนดในคอลัมน์
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale/score)
แบบจัดอันดับ (Ranking Questions) เลือกได้เพียง 1 ตัวเลือกโดยในแต่ละข้อคำถามจะต้องไม่มีการถูกเลือกซ้ำกัน

4.คำอธิบายและตัวแบ่ง

5.เนื้อหาในรูปแบบ HTML
ข้อความแบบปรับแต่งรูปแบบได้ (enriched text)
ฟอร์ม
แฟลช (flash)
รูปภาพประกอบ

เริ่มใช้ Surveycan ได้แล้ววันนี้ ***ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.surveycan.com และดูวิธีการใช้ได้ที่ http://www.surveycan.com/support/index.html หรือสอบถามที่ Email: support@surveycan.com

https://www.facebook.com/surveycan
http://www.surveycan.com/
02-583-9992 # 1535
บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิ้งค์ส จำกัด
99/31 ม.4 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ชั้น 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s