ขั้นตอนการนำไฟล์ไปเปิดใช้งานใน Microsoft Excel

ขั้นตอนการส่งออกข้อมูลและการเปิดไฟล์ใช้งานบนMicrosoft Excel
คุณสามารถส่งออกข้อมูลดิบผลการตอบกลับทั้งหมดของแบบสอบถามไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเองได้
โดยการคลิกที่ปุ่ม [ส่งออกข้อมูลดิบ] ในหน้า “รายงาน” หรือในหน้า “แบบสอบถามของฉัน”
ข้อมูลจะถูกส่งออกในรูปแบบของไฟล์ CSV ซึ่งคุณสามารถนำไฟล์นี้ไปนำเข้าในโปรแกรม Excel หรือ SPSS ได้
สามารถทำได้ขั้นตอนดังนี้
1. กดส่งออกข้อมูล (ดาวน์โหลด) ไว้ที่เครื่องของท่านExportData1


2.เปิดโปรแกรม Excel เลือก Open File หลังจากนั้นเลือกไฟล์ข้อมูลที่ดาวน์โหลดไว้ExportData2


3.ให้เลือกเปิดไฟล์ แบบ (Text Files (*.prn,*.txt,*.csv))ExportData3


4.หลังจากที่เปิดไฟล์จะมี Popup ให้เลือก “มีการใช้ตัวคั่น”(1) หลังจากนั้นกด ถัดไป(Next)(2)ExportData4


5.เลือก “จุลภาค(,)”(1) หลังจากนั้นกด ถัดไป(Next)(2)

ExportData5

 

6.ให้เลือกแบบ”ข้อความ” (Text)(1)หลังจากนั้นกด เสร็จสิ้น (Finish)(2)

ExportData6

 

สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป

ExportData7

ท่านสามารถใช้ SurveyCan สร้างแบบสอบถามออนไลน์ได้ด้วยตนเอง หรือ สามารถใช้บริการจากทางเราในการสร้างและวิเคราะห์ผลได้เบ็ดเสร็จ หากท่านคิดว่า SurveyCan จะมีส่วนช่วยท่านและหน่วยงานของท่าน สามารถติดต่อมาได้ที่ support@surveycan.com หรือ โทร. 02-583-9992 # 1535 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ หรือเริ่มใช้ได้ด้วยตนเองที่ http://www.surveycan.com/
https://www.facebook.com/surveycan
02-583-9992 # 1535
บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิ้งค์ส จำกัด
99/31 ม.4 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ชั้น 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s